Børnehave
D. 09.10.2017

Skolekredsmøde

Skolekredsmøde 2017

Der afholdes Generalforsamling/Skolekredsmøde på Sct. Ibs Skole

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 I KILDEN.

Mødet har føgende dagsorden:

* Velkomst ved skolens bestyrelsesformand Karsten Dehler samt præsentation af bestyrelsen.

* Valg af dirigent.

* Beretning ved skoleleder Dan Ingemann Jensen.

* Valg af bestyrelsesmedlem. Louise Grode er på valg, og modtager gerne genvalg.

* Valg af suppleant.

* Eventuelt.

* Ost og rødvin i kælderen i Kilden.

Skolens forældre opfordres til at deltage i det årlige Skolekredsmøde.

Eventuelle forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være skolen i hænde senest en uge før skolekredsmødet - altså den 15. november 2017. Der kan ikke forslås kandidater på mødet.

Tilbage til oversigt

bubblemedia