SFO
D. 31.10.2018

Skolekredsmøde 2018 - opdateret

SKOLEKREDSMØDE 2018

Der afholdes Generalforsamling/Skolekredsmøde på Sct. Ibs Skole

TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018 KL. 19.30 I MØDELOKALET VED MADKUNDSKABSLOKALET.

Mødet har følgende dagsorden:

* Velkomst ved skolens bestyrelsesformand Karsten Dehler samt præsentation af bestyrelsen.

* Valg af dirigent.

* Beretning ved skoleleder Dan Ingemann Jensen.

* Valg af tilsynsførende.

* Valg af bestyrelsesmedlem. Karsten Dehler er på valg, og modtager gerne genvalg.

* Valg af suppleant.

* Eventuelt.

* Ost og rødvin.

* Skolens forældre opfordres til at deltage i det årlige Skolekredsmøde.

Eventuelle forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være skolen i hænde senest en uge før Skolekredsmødet - altså senest torsdag den 8. november 2018. Der kan ikke foreslås kandidater på mødet.

 

9.11.2018.  Hermed en reminder og opdatering på Skolekredsmødet.

Udover Karsten Dehler har Mads Peter Olsen, forælder til Victor Germansen i 0.C meddelt sit kandidatur til bestyrelsespladsen.

 

12.11.2018. I forbindelse med Skolekredsmødet på torsdag den 15. november har vi modtaget følgende meddelelse fra forælder i 0.C:

Efter grundige overvejelser har jeg besluttet at tilbagetrække mit kandidatur til bestyrelsen. Jeg ønsker ikke at stille op til kampvalg mod den siddende bestyrelsesformand Karsten Dehler. Særligt i forhold til arbejdet omkring det nye Kilden er Karsten allerede dynt involveret. Dette arbejde vil jeg gerne respektere, og jeg ønsker ikke at risikere fremdriften ej heller skabe utryghed blandt forældrene omkring dette. Kontinuitet i bestyrelsen må i dette tilfælde vægte højere end fornyelse. Det mener jeg må være den bedste løsning for skolen lige nu. Min motivation for at hjælpe skolen samt gøre en forskel for børnene er dog stadig fuldstændig intakt og derfor vælger jeg at stille op som suppleant til bestyrelsen og vil stadig overveje at stille op til bestyrelsen på et andet og mere egnet tidspunkt.

Mads Peter Olsen

Dette medfører, at der ikke vil være valg til bestyrelsen på torsdag til Skolekredsmødet, og at Karsten Dehler derfor er genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

 

Med venlig hilsen

Dan Ingemann Jensen

Skoleleder

 

 

Tilbage til oversigt

bubblemedia