Børnehave
D. 22.10.2019

SKOLEKREDSMØDE 2019

SKOLEKREDSMØDE 2019

Der afholdes Generalforsamling/Skolekredsmøde på Sct. Ibs Skole 

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2019 KL. 19.30 i mødelokalet ved hjemkundskabslokalet.

Mødet har følgende dagsorden:

* Velkomst ved skolens bestyrelsesformand Karsten Dehler, samt præsentation af bestyrelsen.

* Valg af dirigent.

* Beretning ved skoleleder Dan Ingemann Jensen.

* Valg af tilsynsførende.

Skolens nuværende tilsynsførende, Birgitte Mikkelsen, har tidligere meddelt at hun ønsker at stoppe som tilsynsførende ved dette Skolekredsmøde. Birgitte har ikke mulighed for at være med på Skolekredsmødet, men bestyrelse og ledelse vil på et senere tidspunkt takke Birgitte for hendes kompetente tilsyn.

Bestyrelsen foreslår, at forældrekredsen vælger tidligere skoleleder fra Vinderup Privatskole, Anders Langskov, som tilsynsførende for Sct Ibs Skole. Anders Langskov vil være tilstede på mødet. Bestyrelsen foreslår en valgperiode på 2 år.

* Valg af bestyrelsesmedlem.

Louise Grode er på valg, og modtager ikke genvalg.

* Valg af suppleant.

* Eventuelt.

Efter mødet er der ost og rødvin i kælderen.

Skolens forældre opfordres til at deltage i det årlige Skolekredsmøde.

Eventuelle forslag til kandidater til bestyrelsen skal være skolens leder i hænde senest en uge før Skolekredsmødet - altså torsdag den 14. november 2019. Der kan ikke foreslås kandidater på mødet.

 

Tilbage til oversigt

bubblemedia