Velkommen til
Sct. Ibs Børnehave

Vi glæder os til at tage imod dig!

Information

boernehave/billede-13-12-2016-145059.jpg

Sct. Ibs Børnehave er beliggende i stuetagen i vores indskolingshus på Nørregade 17. 
Børnehavens målsætning er ud fra et kristent livs- og menneskesyn, gennem et pædagogisk og socialt arbejde at medvirke til at give hvert barn de bedste udviklingsbetingelser for dets personlighed. Denne målsætning danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i dagligdagen. Børnehaven tilbyder et kristent miljø, hvor fællesskab, næstekærlighed, respekt for det enkelte menneske og omsorgen for naturen er bærende værdier.

Sct. Ibs Skoles Børnehave er normeret til 60 børn, der er fordelt på fire stuer, Bi-stuen, Myre-stuen, Bille-stuen og Græshoppe-stuen. I perioden fra 1. maj – 31. juli udvides børnehaven med de børn, som skal starte i 0. klasse 1. august. Hverdagen er præget af leg, sang, rytmik, kreative aktiviteter og ture ud af huset. Der er faste spisetider og samværet omkring måltiderne vægtes højt. Året er præget af mange traditioner bl.a. fastelavn, lucia, bedsteforældredage, osv.

 

bubble