UU-vejleder

Jesper Lorentzen

Skolens UU-vejleder, Jesper Lorentzen, står for skolens kollektive UU-vejledning i 8.-10. klasserne og på deres forældremøder.

Derudover har Jesper personlig UU-vejledning af ikke-uddannelsesparate elever, og kan i den sammenhæng kontaktes på forældre-, elevintra eller email: jelo@horsens.dk

bubblemedia