UU-vejledere

Dorthe Brunhøj Winther (DBW) og Kirsten Sund Nordlund (KSN)

Skolens to UU-vejledere, Dorthe Brunhøj Winther og Kirsten Sund Nordlund, står for skolens kollektive UU-vejledning i 7.-9. klasserne.

Derudover har Dorthe og Kirsten personlig UU-vejledning af ikke-uddannelsesparate elever, og kan i den sammenhæng kontaktes på forældre- eller elevintra.

I skoleåret 2020-2021 dækker Kirsten 8. klasse, Dorthe 7. og 9. klasse.

I skoleåret 2021-2022 dækker Kirsten 7. og 9. klasse, Dorthe 8. klasse.

Dvs. den enkelte elev har samme UU-vejleder gennem hele udskolingen.

bubble