UU-vejleder

Gitte Guldmann

Skolens UU-vejleder, Gitte Guldmann, står for skolens kollektive UU-vejledning i 8.-10. klasserne og på deres forældremøder.

Derudover har Gitte personlig UU-vejledning af ikke-uddannelsesparate elever, og kan i den sammenhæng kontaktes på forældre-, elevintra.

bubblemedia