Bestyrelsen

Sct. Ibs Skole er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf skolens forældrekreds vælger to medlemmer, menighedsrådet ved Sct. Josefs Kirke vælger et medlem, det katolske bispedømmes pastoralråd udpeger ét medlem, og den katolske biskop af København udpeger ét medlem. Bestyrelsens medlemmer vælges eller udpeges for to år ad gangen.

Bestyrelsens medlemmer 

  • Karsten Dehler, formand
  • Steen Balsløv, næstformand
  • Louise Bang Grode 
  • Thora Huld Magnusdottir
  • Birgitte Boesen
  • Jørgen Nicolaj Nielsen, suppleant (ikke på billedet)

Bestyrelsen

bubblemedia