Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Førskole - Mini Ib'erne

Sct. Ibs Skoles Førskole.

Førskolen er de to sidste måneder af Jeres børns børnehavetid, hvor vi vil forsøge at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer,  gennem leg og samvær. Førskolen er dog også en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.

Ved at lave aktiviteter med børnene rundt omkring på skolen og i SFO’en, lærer børnene skolens bygninger og skolegården at kende. Så er de helt trygge ved de fysiske rammer, når børnehaveklassen begynder for alvor efter sommerferien.

Så vidt som det giver mening, følger vi skolens rytme med morgensang, ringetider, frikvarterer og arrangementer, så børnene vænner sig til en ny dagligdag. 

Med fokus på de sociale funktioner laver vi aktiviteter og ture, både samlet og i grupper, så børnene har et godt kendskab til hinanden og til de voksne der bliver en del af deres dagligdag i børnehaveklasse og SFO. Ligeledes får de voksne et godt indtryk af børnene, hvilket sikrer en hurtigere og bedre klassedannelse til skolestarten. 

I praksis betyder det, at børnene ud over leg og spontane aktiviteter, fast har morgensang hver morgen kl. 8.00 enten i kirken eller i Mini Ib’en, en gang om ugen vil få en gymnastiktime og at de kommer på ture ud af huset.

Læs Sct. Ibs Skoles folder om førskole her.

 skole/billede2.jpg

bubble