Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Fripladstilskud

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgnings­skema.

Brug dette link til at åbne ansøgningsskemaet: skole/fripladstilskud-2021-22.pdf

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres på / emailes til kontoret senest den 20. august 2021.

Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil de, som har fået afslag, modtage en mail via Intra, og de, som er blevet tildelt tilskud, vil få beløbet overført til den, ved ansøgningen, anviste konto.

De tildelte hjem vil modtage tilskudsbeløbet ultimo januar 2022.

Fripladstilskuddet er et tilskud til betaling af skolepenge. Det dækker derfor ikke hjemmets samlede årlige udgift til skolepenge.

 

Særligt fripladstilskud grundet COVID-19

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Ansøgningsskema og vejledning findes her på skolens hjemmeside / kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor. Send ansøgningen til sbm@sctib.dk.

Det særlige COVID-19 fripladstilskud som, på baggrund af en hjælpepakke på 25 mio. kroner, har kunnet søges af forældre, der er økonomisk ramt som følge af COVID-19, er nu opbrugt, og ordningen er dermed ophørt.

Det er derfor ikke længere muligt at søge om COVID-19 Fripladstilskud.

bubble