Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

 Sct. Ib - Skole og børnehave søger lærer

Sct. Ib søger 1-2 lærere til at varetage undervisning i dansk i indskolingen, engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet samt specialpædagogisk støtte. Derudover kan andre fag og elevgrupper komme i spil alt efter kompetencer – eks. musik på mellemtrinnet samt i udskolingen.

Stillingen kan være enten en fuldtidsstilling eller en deltidstilling og ønskes besat pr. 1. august 2022.

For os er fællesskab, skolens værdier, tryghed, trivsel, dannelse og uddannelse nøgleord for det gode børneliv på Sct. Ib. Som fagligt og pædagogisk kompetente medarbejdere gør vi os umage med at skabe det bedst mulige børne- og skoleliv for alle børn på Sct. Ib. Dette, blandt andet, gennem de nære relationer og vores katolske livs- og menneskesyn, hvor udgangspunktet er, at hver eneste barn er unikt og udfoldes bedst i et forpligtende fællesskab.

Vi forventer, at du:

  • er fagligt og pædagogisk velfunderet, velreflekteret og kompetent.
  • kan indgå i konstruktivt samarbejde med kolleger omkring børn, børns udvikling og børns læring.
  • kan samarbejde men også arbejde selvstændigt og tror på egne evner, idéer og initiativer.
  • vil være en god sparringspartner fagligt, kollegialt og socialt med både kolleger og ledelse.
  • som udgangspunkt har og udviser tillid til, samt empati over for, børn, forældre, kolleger og ledelse.

Sct. Ib:

  • er en 149 år gammel katolsk privatskole, der bygger på det katolske livs- og menneskesyn.
  • har ca. 770 elever fra børnehave til 9. klassetrin.
  • beskæftiger 110 dygtige og engagerede medarbejdere.
  • sætter fællesskab, faglighed og kreativ tænkning højt.
  • har ikke krav om fuld tilstedeværelse.

 

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag d. 13. maj. Ansøgning sendes til dj@sctib.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til skoleleder Dan Ingemann Jensen tlf. 20 11 34 72

 

bubble