Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Antal ugentlige lektioner for de enkelte fag og klassetrin 2021-2022

Fag 0.kl 1.kl 2kl. 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Dansk  14  11  9  9  8  8  8  7  6  6
Engelsk      2  2  3  3  3  3  3  4
Tysk            2  2  3*  3  3
Samfundsfag                  2  2
Historie        1  2  2  2  2  2  2
Kristendom  2  2  2   2   2   1  1  2   1   2 
Medborgerskab            1  1      
Idræt  2   2  2   2  2  2  2   2  2  2 
Musik  2  2  2  2  2  1*  1*      
Billedkunst    2  2  2  2          
Håndværk/design            2  2       
Madkundskab            1*  1*      
Obligatorisk valgfag                2   2  
Matematik  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
Natur/Teknologi    2  2  2  2  2  2      
Geografi                2  2  2
Biologi                2  2  2
Fysik/Kemi                2*  2  2
I alt 25 26 26 27 28 30 30 32 32 32

Deletimer*:
5.+6. kl. musik - madkundskab
7. kl. tysk - fysik/kemi

Elever i 5.-9. klasse har desuden mulighed for at vælge op til 4 ugentlige lektioners frivilligt valgfag.

bubble