Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Prøvekarakterer

Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen

Statistik fra Undervisningsministeriet

 

Karakterer og udtalelser

Karakterer og udtalelser om faglige standpunkter og arbejdsindsats på Sct. Ibs Skole

På Sct. Ibs Skole vurderer vi løbende elevernes faglige standpunkter og arbejdsindsats gennem det daglige arbejde med eleverne - herunder også ved hjælp af diverse tests.

På 4. og 5. årgang vurderes elevernes arbejdsindsats i de forskellige fag med udtalelser som ’særdeles tilfredsstillende’, ’meget tilfredsstillende’, ’tilfredsstillende’, ’jævnt tilfredsstillende’ og ’ikke tilfredsstillende’.

På 6. – 9. årgang vurderes elevernes faglige standpunkt i de forskellige fag med karakterer efter 7-trinsskalaen. Selvom elevens arbejdsindsats her ikke længere fremgår som et særskilt vurderingskriterie, har arbejdsindsatsen stadig indflydelse på standpunktskarakteren.

Standpunktskarakterer og udtalelser gives tre gange årligt i november, februar/marts og maj/juni.

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Den fremragende præstation

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

 

10

Den fortrinlige præstation

 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

 

7

Den gode præstation

 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

 

4

Den jævne præstation

 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

 

02

Den tilstrækkelige præstation

 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 

00

Den utilstrækkelige præstation

 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

 

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Et fagligt standpunkt kan aldrig stå alene i billedet af det enkelte barn på Sct. Ibs Skole.

I samarbejde med forældrene både uddanner og danner vi børnene - to helt ligeværdige processer, der er fundamentet for skolens virke og børnenes fundament i livet nu og frem.

Så selvom der ikke gives karakterer i ’at være en god ven’, ’have øje for sine medmennesker’, ’styrke det sociale fællesskab’ eller for evnen til at kunne passe et kæledyr, game eller lappe en punkteret cykel, så er sådanne evner ligeså vigtige og anerkendes gennem den daglige kontakt børn og voksne i mellem.

Alle talenter har lige stor værdi. Vi har alle et talent – og vi er forpligtede til at bruge det!

bubble