Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Certificeret tilsyn

Forældrene på en fri grundskole kan vælge mellem certificeret tilsyn eller selvevaluering til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. Overordnet skal der føres tilsyn med, om elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolens.

Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og skolerne kan vælge mellem alle de tilsynsførende, der er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forældrekredsen ved Sct. Ibs Skole har på skolekredsmødet d. 21.11.19 valgt Anders Langskov som certificeret tilsynsførende for Sct. Ibs Skole. Tilsynet har virkning fra den 1. januar 2020.

Anders Langskov har udarbejdet en rapport for skoleåret 2020-2021.

Læs den her.

 

bubble