Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Kære forældre

Sct. Ibs Skole er en kristen friskole hvilende på et katolsk grundlag og er en privatskole i Horsens. Som det kan ses af formålsformuleringen, bygger hele skolens virke på det katolsk - kristne livs - og menneskesyn. Det afspejles i dagligdagen på skolen.

Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i, at vi alle er skabt i Guds billede. Derfor er alle grundlæggende gode.

Alle har krav på respekt, tryghed og omsorg. Mobning accepteres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne.

Dan Ingemann Jensen

At betro sine børn – det dyrebareste man har – i Sct. Ibs Skoles varetægt, kræver, at man har tillid til skolen. Et godt skole/hjem samarbejde bygger på åbenhed og aktiv deltagelse i skolens møder, arrangementer, samtaler osv.

Privatskole med fællesskab omkring dannelse og uddannelse

På Sct. Ibs Skole indgår børn, forældre og personale i et forpligtende fællesskab omkring dannelse og uddannelse, og vi arbejder konstant på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for et godt arbejds- og kammeratfællesskab.

Sct. Ibs Skole arbejder på at skabe et levende og dynamisk miljø med forståelse for betydningen af samarbejdet med det samfund, der omgiver os. Vi vil give eleverne færdigheder og livsglæde uanset hvilken baggrund og hvilke forudsætninger, de hver især kommer med. I respekt for menneskers forskellighed er det vores mål at gøre eleverne til selvstændige, engagerede og ansvarsbevidste voksne.

Dan Ingemann Jensen

Skoleleder

bubble