Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Formålsparagraf

Sct. Ibs Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

Sct. Ibs Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sct. Ibs Skole er sin økumeniske opgave bevidst.

Sct. Ibs Skole skal sørge for at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

Sct. Ibs Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sct. Ibs Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

bubble